SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ROSERSBERGS IK
Så många som möjligt - så länge som möjligt
Stöd och Krisplan
KRISGRUPPEN ÄR UNDER OMARBETE EFTER ATT VARIT INAKTIV UNDER FLERA ÅR.


Syfte

Syftet med stöd och krisplanen är att ha en beredskap vid händelse som påverkar RIKs verksamhet och aktiviteter i negativ riktning.


 

Stöd och krismål

Stöd och krismål inom RIK ska hanteras för att reducera negativa effekter genom att:

 • vara stödjande och lyssnande
 • säkerställa information med att organisera möte.

Stöd och krisgrupp

Ett stöd och krisgrupp är etablerad bestående av ca. 10 personer som representerar snittet inom RIK vad gäller ålder och kön.

 

Åldersgränsen för representanter i KRIS-gruppen är 25 år.

 

Stöd och krisgruppen har samarbete med Norrsunda kyrkoförsamlings präst och diakonissa som resurser.

 

Representant från RIKs föreningsstyrelse ska säkerställa att 2 gånger per år (efter årsmötet och föreningsstyrelsens konstituerande möte samt på hösten) kalla samman stöd och krisgruppen för att säkerställa att:

 • stöd- och krisgruppen existerar
 • uppdatera kontaktlistor och ta fram kontaktlista i fickformat till stöd- och krisgruppen
 • stöd- och krisplan är gällande
 • uppdatera information och säkerställa:
  - skriftlig information på hemsida, sektioner och ledare
  - muntlig information på sektionernas ledarträffar
 • laglistor finns tillgänglig på kansliet
 • nyckel till hallen finns tillgänglig

Medlemmarna i stöd och krisgruppen ska säkerställa att ha uppdaterade kontaktlistor (i tex. mobiltelefon eller plånbok) och stöd och krisplan tillgängliga vid behov.

 

För att kvarstå som medlem i stöd och krisgruppen så måste man ha deltagit på minst 1 av ovanstående möten under en ett års period.

 

 

Stöd och krisgruppens roll

Stöd och krisgruppens roll är att vara stöd till de direkt och indirekt berörda.

 

Stöd och krisgruppen säkerställer även information till direkt eller indirekt berörda.

 

Stöd och krisgruppens medlemmar bör i och med sin uppgift att vara ett stöd inte föra vidare information som sagts i förtroende eller annan information som på något sätt kan skada direkt eller indirekt berörda. Prästen och diakonissan i Norrsundas församling som är knyten till stöd och krisgruppen har tystnadsplikt i och med sina yrken.

 

Information om stöd och krisplan

Stöd och krisplanen ska

 • beskrivas på hemsidan
 • sändas skriftligt till alla sektioner och ledare 
 • presenteras muntligt på ledarträffar.

Samarbetspartners

Samarbetspartners vid stöd och krishantering är:

 • Norrsunda församling - se RIKs Stöd och Kris kontaktuppgifter
 • Polis - 08-401 5000
 • Sjukvård - 112
 • Kommun - 08-591 261 60 alt. 070-521 05 09

Stöd och krishantering

Vid särskild händelse ska de akuta åtgärderna (t.ex. 112) vidtas och därefter ska RIKs stöd och krishantering initieras:


 Steg Vem Vad Tid
 1 Ledare/Förälder

 Kontaktar en RIK-medlem i stöd och krisgruppen


 
 2 Gruppledaren i stöd och krisgrupp Gruppledaren säkerställer själv eller via delegering följande:

·     Kontaktar alltid resten av medlemmarna i stöd och   krisgruppen. 
      Tips: Tänk på att ha telefonlinje öppen genom att använda fast 
      telefon förutgående och mobiltelefon för inkommande samtal.

·     Information om händelsen.

·     Tar fram laglistor på kansliet vid behov.

·     Kontaktar berörd sektion vid behov.

·     Anordnar möte inom stöd och krisgruppen vid behov.

                       
 3 Stöd och krisgruppStöd och krisgruppen blir informerade om olyckan/händelsen.

 

Stöd och krisgruppen konstituerar sig:

·         Vem som är samordnare/gruppledare. Ska initiala ledaren kvarstå?

·         Vem dokumenterar händelsen på checklistan.

·         Vilka i stöd och krisgruppen som kommer att finnas tillgängliga.

·         Vem som är RIKs talesman.


Därefter säkerställer stöd och krisgruppen hur stöd och krishanteringen ska läggas upp:

·          Ska präst och diakonissa kallas?

·          Hur ska information gå ut till medlemmar och/ellerföräldrar? 
           (hemsida, lokalradio, telefon etc.).

·          Hur kallar vi till informationen?

·          Var RIKs samlingspunkt ska vara?
           (Klubbstugan, Råbergshallen, församlingsgården).

·          Hur ska öppethållandet organiseras?

·          Om eventuell expertis ska inkallas (polis, sjukvård, kommun).

·          Hur ska eventuell press hanteras?

 

Stöd och krisgruppen fördelar ut arbetet:

·          I enlighet med steg 2.

·          Transport för direkt eller indirekt berörda.

·          Ringa runt för möte eller information till lag, lagledare,
           föräldrar, sektionsansvariga och/eller föreningsstyrelse.

·          Anordnar lokal, fika osv.

·          Andra praktikaliteter för att vara behjälplig.

 
 4Stöd och krisgrupp,

RIKs medlemmar och/eller föräldrar

 Etablera en samlingspunkt antingen i klubbstugan, Råbergshallen eller i församlingsgården för att säkerställa stöd och vara lyssnande.

Om annan plats än klubbstugan används ska information sättas på klubbstugan om var denna plats är.

 

Erbjud återkommande möte (ny träff dagen efter) om behov skulle uppstå för de direkt eller indirekt berörda.

 
 5 Stöd och krisgrupp

 Göra avstämning om insatserna är de korrekta och vidta eventuella åtgärder.


 
 6 Stöd och krisgrupp Efter att stöd och krishanteringen är avslutad ska det göras en uppföljning av arbetet för att ta tillvara på erfarenheter och eventuellt förbättra stöd och krisplanen.

·          Hur går vi vidare?

·          Hur länge ska gruppen vara stödjande?

·          Vad gjorde vi bra?

·          Vad behöver vi förbättra?

 


Info

RIK har köpt in och satt upp första hjälpen låda och tavla:

 • Låda i Råbergshallen uppe vid cafeterian,
 • och Tavla i klubbstugan på vänster sida i början av korridoren.

TBD (från RIKs stöd och krisgrupp) är ansvarig för att se till att de är påfyllda.

 

Följande artiklar bör ingå i ett lags första förband:

 • Första förbands kit: tryckförband, första hjälpen filt, andningsmask m.m
 • Lindor av olika slag
 • Tejp för lindning av t.ex stukning
 • Förbandssax
 • Ispåsar
 • Skavsårsplåster och andra plåster
 • Kylspray
 • Zonsalva 2,5%, eller motsvarande
 • Alvedon 500mg tabletter
 • Dextrosol (skall tas av diabetiker i 1:a hand.)
 • Självhäftande skumplast ark

 

TBD

 

Säkerställ att ni får information från föräldrar om deras barn har några sjukdomar eller handikapp (astma, diabetes, epilepsi etc).

Att ni vid läger, cuper och matcher med övernattning på annan ort, bör säkerställa utrymningsplan, brandsläckare och ev. ta med brandvarnare.

Informera ut om ICE = In Case of Emergency. Där man lägger in i sin mobiltelefon för ev olycksfall: ICE + kontaktperson och nummer. 

Stöd och krisgruppen önskar få information om händelser dels för att kunna stötta involverade, ge ledaren stöd samt att få en insikt i frekvensen av händelser i RIK.

Stöd och krisgruppen ställer gärna upp och informerar er sektion eller lag. Ni kan kontakta någon i gruppen enligt bifogat dokument.

 

Med vänlig hälsning 

RIK Stöd och Krisgrupp:
TBD


Kontaktlista Krisgruppen


RIK


 Namn Adress Telefon: 
 Johan Sköld Råbergsvägen 2, 195 70 ROSERSBERG Hem: 08-590 365 27
 Arbete: 08-630 06 06
 Mobil: 070-551 06 73
 Norrsunda församling   

TBD

 

Följande personer har nyckel till klubbstugan och kansliet:

Johan Sköld 590 365 27 alt 070-551 06 73

Åsa Uddén 070-3721653
 
Anmälan
Sociala Medier
Våra Sponsorer
Profilguiden
Nolltolerans
Gräsroten