SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ROSERSBERGS IK
Så många som möjligt - så länge som möjligt
GDPR

Information om personuppgifter

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR som nu träder i kraft arbetar även vi med att förtydliga och säkerställa hantering av personuppgifter.

 

Rosersbergs IK är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas i klubbens olika register. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), vilket gör att kraven förändras något mot tidigare.

 

Med anledning av dessa förändringar har vi antagit en Integritetspolicy. Den beskriver hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vi på Rosersbergs IK har alltid värnat om din personliga integritet och det kommer fortsättningsvis alltid att göra. Som klubb har vi information om våra medlemmar och partners/sponsorer. Vi sparar dina personuppgifter och/eller kontaktuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap/partnerskap och/eller sända information till dig.

Önskar du inte längre finnas med i vårt register eller om du vill begära rättelse av eller få information om de uppgifter vi har om dig kan du ta kontakt med Rosersbergs IK via mail, info@rosersbergsik.se

 

 

Integritetspolicy (GDPR) Rosersbergs IK

 

Förteckning över personuppgiftshantering

Ansvarig för hantering av föreningens personuppgifter
- föreningens ordförande.

Uppgifterna ska avvändas till
- kontaktuppgifter på webben
- fakturering
- medlemsregister

- aktivitetsregistrering (LOK)
- cuper och arrangemang

Kategorisering av personer och dess uppgifter
- medlemmar i föreningen så som spelare, ledare, styrelsemedlemmar
- deltagare i cuper och arrangemang

Tidsgräns för borttagning av uppgifter
- vid utträde föreningen
- om medlemsavgift inte erlagts på 2 år

Uppgifters överförande till annan part
- Riksidrottsförbundet
- Sigtuna kommun
- SportAdmin

Säkerhet kring behandling
- manuell hantering av personer med personskydd. Sker av medlemsansvarig för personens huvudsakliga sektion.

 

Medlemsregister

Föreningens medlemsregister innehåller endast nödvändig fakta för att kunna utföra för föreningen nödvändiga funktioner; fakturering, laghantering m m.

Föreningen har INTE för avsikt att registrera uppgifter av känslig karaktär, så som hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter.

 

Nyhetsbrev och marknadsföring

Vid utskick från föreningen ska alltid möjligheten till att avsäga sig från denna typ av utskick följa med. I huvudsak gäller att maila till info@rosersbergsik.se nu om avsägning av utskicket.

 

Vid e-postutskick

Föreningens rutin vid utskick är att nyttja dold kopia/bcc-funktionen för att skydda mottagarnas mailadresser.

 

Avtalshantering

Avtal med ledare, spelare och sponsorer hanteras av ordförande för föreningen, kanslipersonal, ordförande för sektionen samt ansvarig i sektionen (t ex sportchef). Påskrivna avtal förvaras på kansliet.

 

På webben

I och med medlemskap i föreningen godkänner man att namn publiceras på webben, särskilda undantag kan förekomma vid t ex personskydd.

Information så som personnr och adress visas endast för behörig person, t ex ledare eller kanslipersonal.

 

Sparande av personuppgifter

När uppgifter i en lista inte längre behövs för det syfte den gjordes kommer de tas bort från webb eller pappersmässigt.

Personuppgifter där känslig informations finns på papper ska enligt rutin förstöras i dokumentförstörare eller skickas för bränning.

 

Tillägg

Föreningen ambition är att följa dataskyddsförorningen så långt det är möjligt.

Personuppgifter ska endast kommas åt av behöriga och då genom individuell inloggning.

 

Rosersberg 2020-06-28

 

Åsa Uddén

Föreningsstyrelsen 

Rosersbergs IK

 
Anmälan
Sociala Medier
Våra Sponsorer
Profilguiden
Nolltolerans
Gräsroten