Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rosersbergs IKs Drogpolicy

Rosersbergs IKs Drogpolicy

Rosersbergs IK som är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran vill verka för:

·        en minskad alkoholkonsumtion och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut

·        minimera risken för att ungdomar börjar röka och/eller snusa

·        minimera risken för ett totalt droganvändande

Vår drogpolicy innefattar:

·        alkohol och med alkoholdrycker avser vi spritdrycker, vin starköl och öl (drycker starkare än lättöl)

·        tobak inklusive snus

·        droger

Våra ledare är och skall verka som goda förebilder och som representanter för de olika idrotter som ryms inom RIKs verksamhet. Vi menar att alkohol-, tobak- och droganvändning försämrar idrottsprestationer vilket är i motsats till ändamålet med idrottsutövning.

 

Genom avhållsamhet från alkohol, tobak och droger ger vi våra idrottsutövare och ledare en trygg och säker miljö utan berusade eller påverkade ledare och aktiva idrottare. Föräldrar ska kunna känna sig trygga i vetskapen om att vi fullföljer vår drogpolicy.

 

Vår drogpolicy innebär att:

·        Ingen alkohol eller droganvändning ska förekomma vid aktiviteter där RIK arrangerar eller deltar, såsom i tävlingar och träningsläger eller resor till och från dessa.

·        Ungdomar under 18 år kan endast delta på RIK fester där alkohol förekommer i målsmans sällskap.

·        Det inte är tillåtet att komma till träning, match eller annat möte påverkad av alkohol eller
droger. Det gäller även om man är bakfull.

·        I samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten och i de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang har RIK ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

·        Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder

·        RIK ska avstå från åtaganden i sponsorsammanhang som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

·        Rökning inklusive snusning skall inte utföras i barn och ungdomars direkta närhet. Det innebär att rökare och snusare får gå undan när barn och ungdomar idrottsutövar för att tydligt påvisa att rökare och snusare missar något.

·        Användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADAs dopinglista är förbjuden och där undantag endast ges om läkarintyg för t ex astmamedicin finns.

Policyn finns publicerad på RIKs hemsida samt är tillgänglig i broschyrstället i Råbergshallen och klubbstugan och ska även informeras kontinuerligt till ledare, ungdomar och föräldrar.

 

Policyn ska utvärderas regelbundet t.ex. inför årsmötet.

 

Om det händer:

Om inte drogpolicyn efterlevs ska följande åtgärder vidtas:

 

·        Enskilt samtal med berörd person och erbjuda personen hjälp och stöd

·        Om berörd person är under 18 år - Skriftlig information till föräldrar där enskilt samtal ska erbjudas

·        Om berörd person är under 18 år - Kontakt med sociala myndighet vid misstanke av problem

·        Kontakta polis vid misstanke av brott mot svensk lag med användning av narkotika och prestationshöjande medel

·        Kontakta Riksidrottsförbundets antidopinggrupp vid doping

·        Vid upprepade tillfällen där drogpolicyn inte efterlevts så värderas eventuella konsekvenser för den berörda

 

Ansvar:

Det är alla medlemmars ansvar att drogpolicyn efterlevs. Som medlem i RIK ska man följa föreningens stadgar och policys. Om inte drogpolicyn efterlevs så är det ledarens, förälderns (om berörd person är under 18 år) samt föreningens ansvar att punkterna ovan genomförs. RIKs Stöd och Krisgrupp kan kontaktas som stöd i processen ovan
 
RIKTV
Våra sponsorer
Profilguide