Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rosersbergs IKs beroendepolicy

Rosersbergs IKs Beroendepolicy

Rosersbergs IK som är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran vill verka för:

·        en minskad alkoholkonsumtion och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut

·        minimera risken för att ungdomar börjar röka och/eller snusa

·        minimera risken för ett totalt droganvändande


Vår beroendepolicy innefattar:

·        alkohol och med alkoholdrycker avser vi spritdrycker, vin starköl och öl (drycker starkare än lättöl)

·        tobak inklusive snus

·        droger


Våra ledare är och skall verka som goda förebilder och som representanter för de olika idrotter som ryms inom RIKs verksamhet. Vi menar att alkohol-, tobak- och droganvändning försämrar idrottsprestationer vilket är i motsats till ändamålet med idrottsutövning.

 

Genom avhållsamhet från alkohol, tobak och droger ger vi våra idrottsutövare och ledare en trygg och säker miljö utan berusade eller påverkade ledare och aktiva idrottare. Föräldrar ska kunna känna sig trygga i vetskapen om att vi fullföljer vår drogpolicy.

 

Vår beroendepolicy innebär att:

·        Ingen alkohol eller droganvändning ska förekomma vid aktiviteter där RIK arrangerar eller deltar, såsom i tävlingar och träningsläger eller resor till och från dessa.

·        Ungdomar under 18 år kan endast delta på RIK fester där alkohol förekommer i målsmans sällskap.

·        Det inte är tillåtet att komma till träning, match eller annat möte påverkad av alkohol eller droger. Det gäller även om man är bakfull.

·        I samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten och i de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang har RIK ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

·        Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder

·        RIK ska avstå från åtaganden i sponsorsammanhang som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

·        Rökning inklusive snusning skall inte utföras i barn och ungdomars direkta närhet. Det innebär att rökare och snusare får gå undan när barn och ungdomar idrottsutövar för att tydligt påvisa att rökare och snusare missar något.

·        Användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADAs dopinglista är förbjuden och där undantag endast ges om läkarintyg för t ex astmamedicin finns.


Policyn finns publicerad på RIKs hemsida och ska även informeras kontinuerligt till ledare, ungdomar och föräldrar.

 

Policyn ska utvärderas regelbundet t.ex. inför årsmötet.

 

Om det händer:

Om inte beroendepolicyn efterlevs ska följande åtgärder vidtas:

 

·        Enskilt samtal med berörd person och erbjuda personen hjälp och stöd

·        Om berörd person är under 18 år - Skriftlig information till föräldrar där enskilt samtal ska erbjudas

·        Om berörd person är under 18 år - Kontakt med sociala myndighet vid misstanke av problem

·        Kontakta polis vid misstanke av brott mot svensk lag med användning av narkotika och prestationshöjande medel

·        Kontakta Riksidrottsförbundets antidopinggrupp vid doping

·        Vid upprepade tillfällen där drogpolicyn inte efterlevts så värderas eventuella konsekvenser för den berörda

 

Ansvar:

Det är alla medlemmars ansvar att beroendepolicyn efterlevs. Som medlem i RIK ska man följa föreningens stadgar och policys. Om inte drogpolicyn efterlevs så är det ledarens, förälderns (om berörd person är under 18 år) samt föreningens ansvar att punkterna ovan genomförs. RIKs Stöd och Krisgrupp kan kontaktas som stöd i processen ovan


Spel: 

Spelandet har ökat dramatiskt i samhället då det blir enklare och enklare att komma åt spel via datorer och telefoner. Lagen säger att alla som spelar skall vara över 18 år. Spelbolagen gör deras bästa för att minimera risken för spel av minderåriga genom att kräva identifikation av kunderna. Alla personer som spelar idag måste antingen registrera sig på spelbolagens sidor alt. via Bank ID. Detta gör att de kan följa sitt spelande och därmed se de olika spelmönster och eventuella riskbeteende. 
Från och med 1/1 2019 finns även ett nationellt avstängningsregister, Spelpaus, som drivs av Spelinspektionen. Där kan du stänga av dig från alla spelbolag som har licens i Sverige. Besök: www.spelpaus.se

 

Föreningens ansvar: Vi som förening skall hjälpa de personer som vi misstänker ha ett osunt spelbeteende att förstå vart de kan vända sig för att få hjälp.


Se vidare information kring just Svenska Spels spelansvar på deras hemsidan: https://om.svenskaspel.se/spelansvar/        


 
Sociala Medier
BLI MEDLEM I ROSERSBERGS IK
Våra sponsorer
Profilguide
Nolltolerans
Gräsroten