Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
VID SKADA se kontaktuppgifter nedan

Om du är licensierad spelar och spelar fotboll eller innebandy kontaktar du VID SKADA FOLKSAM på 0771-960 960


Om du är licensierad spelar och spelar handboll kontaktar du VID SKADA Gjensidige på 0771-326 326 alt. www.gjensidige.se/handboll
Svenska Handbollsförbundet har valt att skriva avtal med Gjensidige från och med den 1 oktober 2017.Policy vid sjukdom

Bakgrund till att RIK utarbetat policy i detta sammanhang är föranlett av ett behov att till ledare, tränare, föräldrar och aktiva ge vägledning för hur vi skall förhålla oss gentemot våra aktiva i denna fråga.

 

Efter kontakter med Riksidrottsförbundet, respektive förbund inom fotboll, handboll och innebandy samt kontakter med infektionsläkare och idrottsläkare har vi fastställt följande: 

 

 • Grundregel: All fysisk ansträngning gällande träning och matcher skall undvikas vid sjukdom en vecka från insjuknandedagen, dock minst 2 dagar efter att eventuellt febern gått ner till normaltemperatur. Längre än 1 vecka och/eller hög feber bör fysisk ansträngning undvikas upp till en vecka efter tillfrisknandet.

  Vid osäkerhet om ett barn eller ungdom är sjuk bör febern kontrolleras. Föräldrar, ledare och tränare bör iakttaga försiktighet vid osäkerhet om sjukdom och hellre låta personen vila framför träning och/eller matchdeltagande.
 • Detta gäller såväl infektionssjukdomar som virussjukdomar och oavsett om vederbörande äter antibiotika eller inte. Vid virussjukdomar är det dokumenterat genom flera undersökningar att virus kan påverka hjärtmuskeln vilket kan få allvarliga konsekvenser vid fysisk ansträngning.
 • Om läkare eller vårdinrättning angett längre tid än en vecka gäller naturligtvis expertisens rekommendation.
 • Vid kontakt med läkare eller vårdinrättning i samband med sjukdom bör man som förälder eller aktiv ta upp frågan angående deltagande i träning eller match för att få råd och rekommendationer. Läkarens eller vårdinrättningens råd/rekommendationer bör då vidarebefordras till ledare och tränare.
 • Vid skada där läkare eller vårdinrättning kontaktas bör punkt 4 följas.
 •  
  Sociala Medier
  BLI MEDLEM I ROSERSBERGS IK
  Våra sponsorer
  Profilguide
  Nolltolerans
  Gräsroten